Tööjõu rentimine- renditöötajad teevad tööd.Tööjõu rentimine on praegusel ajal muutunud järjest populaarsemaks töövormiks. Mida üldse tööjõurent tähendab? Lahti seletatuna tähendab see, et personaliteenuseid pakkuv ettevõte otsib oma koostööpartneritele vajalikud inimesed, võtab nad  oma palgale ning suunab seejärel koostööpartneri juurde tööülesandeid täitma.

Järgnevalt on välja toodud peamised põhjused, miks mitmed ettevõtted endale värbamise asemel tööjõudu rendivad:

1. Tööjõu rentimine on paindlik

Kunagi ei tea, mis tulevik toob.  Tihtipeale ei suuda me ennustada  meie ettevõtte eriala tööhõivatust. Tundub, et kõik on niigi hästi, kui äkki tuleb tööd juurde ning abikätest tuleb puudus. Või vastupidi. Tekib olukord, kus tööd on vähe ning kõik töötajaid ei ole 100 protsendiliselt tööga hõivatud. Sellisel juhul  tuleks ettevõttel osa inimesi koondada. Renditöötajate puhul on paindlikkus märksõnaks, mis eristab neid oma palgal olevatest töötajatest ja seda just positiivses võtmes. Nimelt võid renditud tööjõuga arvestada just nii kaua, kuni Su ettevõte neid vajab. Seeläbi on ettevõtetel igal ajal võimalik võtta vastu suuremaid projekte, mis nõuaks rohkem tööjõudu ning püsida seeläbi paremini konkurentsis.

2. Tööjõurendiga unusta puhkused

Eestis on seadusega sätestatud, et töötaja peab saama aasta jooksul puhkust 28 kalendripäeva ning juhul kui seda õiguslikku punkti ei suudeta täita, siis tuleb puhkamata jäetud päevad kinni maksta. Renditöötajatele ei pea maksma puhkuse eest või tasuma nende haigestumise korral nõutud hüvitisi. Need kulud katab töötajad rentinud firma. Samuti leitakse neile asendajad, kui renditöötaja läheb puhkama või peaks haigestuma. Seetõttu ei pea muretsema ka tootlikkuse ja tootmismahtude languse pärast.

3. Tööjõurendi korral vastutab rendifirma 

Koostööpartner, kes soovib enda ettevõttesse ajutist tööjõudu, sõltumata perioodi pikkusest, ei vastuta värbamise ning sellega seonduva eest. Rendifirma tegeleb töötajate heaolu eest ning koostöö sujuvuse eest. Paberimajanduse, erinevate lubade hankimise, palkade maksmise  ning vajadusel majutuse otsimise eest vastutab samuti tööjõudu rentiv firma.

4. Tööjõu rentimine on riskivaba

Juhul, kui koostööpartnerile saadetakse töötajad, kuid ettevõttel tekib kahtlusi nende sobilikkuses, siis rendiettevõte vahetab nad välja.

5. Tööjõurendil puuduvad lisakulud

Tööjõu rentimine on mugav. Võrreldes oma personali otsimise ja värbamisega, kulutused puuduvad. Ei mingeid kulusid tööjõuportaalidele, kuulutustele, haigushüvitistele, puhkusetasudele. Samuti märkimisväärne aja- ning energiakulu kokkuhoid.  Lihtsalt helista rendifirmale!

Kuidas renditöötaja ettevõttesse saada? Kogu protsessis ei ole midagi keerulist. Leia endale usaldusväärne rendiettevõte ning kirjelda täpselt, milliseid töötajaid Sa vajad. Saadud informatsiooni põhjal viiakse läbi värbamine ning valitakse välja Sulle sobivad inimesed. Seejärel tegeletakse dokumentatsiooniga, vajadusel majutusega ning tuuakse töötajad ettevõttesse tööle.

Lisainformatsiooni tööjõurentimise kohta leiate meie kodulehelt.