Tööjõurendi 9 kõige enam levinud väärarusaama

Tööjõurendi ning renditöötajate kohta esineb praegusel ajal väga palju umbusku ning erinevaid ekslikke seisukohti, mis omakorda tekitavad abikäsi vajavate ettevõtete seas kõhklusi.

Oleme alljärgnevalt välja toonud 9 kõige enam esinevat väärarusaama seoses tööjõurendi ning võõrtööjõuga.

  1. Inimesed tulevad siia, aga tööd tegelikult ei tee

Arvatakse, et võõrtööjõud, kes Eestisse tööle tuleb, ei kavatsegi siin reaalselt tööd teha ning saavad oma palga kätte logeledes ning töötundide kohta väärinformatsiooni esitades.

Tegelikkuses see nii ei ole. Tavaliselt on võõrtööliste esimene küsimus, kas neil on võimalik pikemaid päevi ehk ületunde teha. Maksimaalselt oma aega töö tegemiseks ära kasutades, saavad nad ka siin tehtud töö eest kõrgemat tasu. Ületunde tehes tõstavad nad ettevõtete tootlikkust ning seeläbi ka firma konkurentsivõimet. Töötundide esitamise eest vastutab rendilevõtja, mis aitab vältida töötajate poolt esitatud ekslikke tunde.

  1. Kolmandast riigist pärit töötajad on probleemsed

Eeldatakse, et võõrtöölistel esinevad alkoholiprobleemid. Tegelikkuses on aga meie värbamisprotseduurid väga põhjalikud. Suudame juba eos välja selekteerida töötajad, kellega võiks tulevikus probleeme tekkida. Meie ettevõttel on alkoholi ja muude mõnuainete tarbimise osas nulltolerants. Kui tõesti peaks juhtuma, et mõni selline töötaja siiski siia satub, saadame ta koheselt tagasi ning asendame uue töötajaga.

  1. Võõrtööjõud ei ole pädev tööd tegema

Ettevõtted ei julge pakkuda keerulisemaid ametikohti renditöötajatele, kuna arvatakse, et tegemist on mitte-professionaalidega. Näiteks ei juleta palgata võõrtööjõudu sellistele ametitele, mis nõuaksid töötamist masinate ja arvutitega. Tegelikkuses kontrollib Nuvalo Employ kõigi renditöötajate tausta ning oskusi, et olla kindel nende pädevuses. Leiame igale töötajale just talle sobiva raskusastmega töökoha.

Ka Eestist otsitud töötajate seas ei ole võimalik alati kindel olla, sest tihtipeale tuuakse CV-des välja selliseid oskusi ning kogemusi, millega tegelikkuses kokkupuudet pole olnud. Sellisel juhul on sobiva töötaja leidmiseks kulunud aeg ning kulutused liiva jooksnud ning hiljem tuleb teha uusi kulutusi töötaja vahetamiseks. Renditöötajate puhul saame garanteerida, et töötajal on kogemused ning professionaalsed oskused. Kui mingil põhjusel peakski valitud kandidaat mitte sobima, siis leiame teile koheselt uue.

  1. Kardetakse võõrast kultuuriruumist tulevat inimest

Meie kultuuri ja Ida-Euroopa kultuuri vahel väga märkimisväärseid erinevusi ei ole, mistõttu kultuuriline taust ei mõjuta töötaja ettevõttes olemist ja seal töötamist.

  1. Võõrtööjõud võtab eestlaste töökohad ära

Kvaliteetne võõrtööjõud elavdab Eesti majandust. Eestis on vähe oskustööjõudu, kuna propageeritakse rohkem kõrgharidust. Võõrtööjõud toetab majandust ning ettevõtlust, tõstab konkurentsivõimet, toob investeeringuid. Paljude töökohtade palgad on eestlaste jaoks liiga väikesed ning sama kutsega eestlastest oskustega spetsialistid on erialast tööd leidnud välisriikidest. Meil on ka palju töökohti, mis ei ole eestlastele piisavalt atraktiivsed ning ettevõtted tasustavad neid töökohti Eesti keskmise palgamääraga või sellest madalama tasuga. Samas eestlased soovivad enda palgaks Eesti keskmisest suuremat tasu.

  1. Tööjõurendi hind on kallis

Tegelikkuses on tööjõurent, kas veidi odavam või Eesti tööjõuga samas hinnaklassis. Võõrtööjõu eeliseks on see, et tellijal puuduvad lisakulutused, näiteks haiguse ja puhkusehüvitised. Vastavalt vajadusele on võimalik renditöötajate hulka vähendada või suurendada. Vähendamise korral ei pea teie ettevõte maksma hüvitisi (lahkumiskompensatsioone), nii nagu oma tööjõu puhul. Väga kasulik on renditööjõud sellistesse ettevõtetesse, kus töötajate vajadus kõigub periooditi. Tööjõudu saab korrigeerida vastavalt vajadusele, näiteks põllumajanduses.

  1. Protsess on aeganõudev

Meie tööjõu rentimise protsess ei ole väga aega nõudev, suudame leida Sulle vajaliku töötaja 3-4 nädalaga. Samal ajal saad Sina rahulikult teha oma ettevõttes igapäevatoimetusi ega pea aega raiskama värbamisprotseduuride korraldamisele. Ise värbamist läbi viies kulub tihti peale rohkem aega- töökuulutuste koostamine, potentsiaalsete inimestega intervjuude kokku leppimine, intervjuude läbi viimine jne. Statistika kohaselt leitakse tavaliselt Eestis 64% spetsialistidest umbes 2-3 kuu jooksul.  

  1. Ei saa töötajatega suhelda, kuna nad ei valda keeli.

Enamus võõrtöölisi valdavad, kas vene keelt ja/või inglise keelt, mistõttu ei ole väga keeruline neile tööülesandeid seletada. Peaaegu kõikides ettevõtetes leidub inimesi, kes valdavad ühte eelnevalt nimetatud keeltest ja kui tõesti juhtub, et ei ole, siis on võimalik, et meie personalispetsialist tuleb kohale ning aitab olulise info edasi tõlkida.

  1. Töötajad tulevad siia ainult lühikeseks ajaks.

Renditöötajad tulevad Teie ettevõttesse nii pika-ajaliselt kui teile vajalik. Pakume nii lühiajalisi töötajaid, kui ka inimesi, kes teeksid tööd pikema perioodi vältel. Mööndusena mainime, et üldjuhul meie töötajad ei tule siia ainult mõneks nädalaks. Üldjuhul taotleme dokumendid nii, et töötajad saaksid siin peatuda ja töötada 365 päeva, isegi juhul kui ettevõttel on vajadus ainult mõneks nädalaks, sellisel juhul leiame peale töösuhte lõppemist järgmise töökoha. Samas, kui ettevõttel on vajadus pikemaks perioodiks, taotleme töötajatele elamisloa. Töötajaid tellides, pead lihtsalt mainima, kui pikaks perioodiks tööjõudu vajad, kas vaid hooajaliselt või pikemaks ajaks.

Kui tekkis huvi tööjõurendi kohta, siis loe lähemalt meie blogipostitusest “5 põhjust, miks eelistada tööjõurenti” või SIIT.