Tööohutus ja töötervishoid

Igas ettevõttes on oluline, et oleks olemas isik, kes vastutaks töökeskkonna ohutuse ja tervishoiu eest. Kui aga mingil põhjusel endal sellist töötajat pole, on võimalik töökeskkonnaspetsialisti teenust sisse osta.

Meie soov on aidata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetel tagada professionaalne tööohutus ja töötervishoid, kui ettevõtetel endal ei ole piisavalt teadmisi, aega või inimressurssi.

Miks kasutada töökeskkonnaspetsialisti teenust?

  • Väiksemad kulud: töökeskkonnaspetsialisti teenuse sisseostmine on üldjuhul soodsam kui selleks eraldi palgata töötaja ning talle maksta palka.
  • Oma ala spetsialistid: meie ettevõttes töötatavad kvalifitseeritud spetsialistid, kes on kursis töötervishoiu ja tööohutuse seadusandlusega ja selles pidevalt tehtavate muudatustega. Meie spetsialistid on läbinud vastavad koolitused ning omavad praktilisi kogemusi antud valdkonnas.
  • Aja kokkuhoid: jätke töökeskkonnaspetsialisti tegevused, erinevate dokumentide koostamine meie hooleks ning tegelege oma ettevõttes sellega, mida Te kõige paremini oskate.

Meie teenused:

TÖÖKESKKONNA SISEAUDIT

Kontrollime, et Teie ettevõtte töökeskkond ja koostatud dokumendid oleksid vastavuses tööohutuse ja töötervishoiu seadusandlusele. Pärast siseauditit on Teil olemas ülevaade sellest,millised on puudused ning kuidas neid parandada.

TÖÖKESKKONNA RISKIANALÜÜS

Riskianalüüs on ettevõtetele väga oluline dokument, toomaks välja kõik ohud, mis võiksid esile kutsuda töötajate haigestumusi või probleeme keskkonnale. Analüüsi käigus leitakse juhtumid, mis võivad tekkida tööülesandeid täites ning uuritakse nende tõenäosust.  Analüüsi eesmärk on takistada selliste ohtude tekkimist ning vähendada tööõnnetuste arvu.

TÖÖOHUTUSPLAKATID

Vajadusel koostame ettevõtetele tööohutusplakateid, mida saab kasutada tööruumides, tööaladel.

OHUTUSJUHENDID

Uue töötaja saabumisel ettevõttesse on oluline tutvustada talle tööohutusjuhendeid, vältimaks tulevikus probleeme tervisele ja keskkonnale. Koostame ettevõtetele töö tegemiseks ohutusjuhendid, ennetamaks probleeme töötajate tervise ja keskkonnaga.

TÖÖKESKKONNASPETSIALISTI TEENUS

Teenus on mõeldud eelkõige organisatsioonidele, kellel endal ei ole mingil põhjusel võimalik ettevõtte siseselt leida isikut, kes vastutaks tööohutuse ja töötervishoiu eest. Töökeskkonnaspetsialistil on väga palju ülesandeid, alates siseauditi läbi viimisest kuni vajaduseni esindada ettevõtet tööinspektsiooni ees.

Saada meile päring: