Täpsemalt viisamuudatustest

Teadmiseks kõikidele inimestele, kes soovivad tulla Ukrainast siia tööle või kes kasutavad Ukraina tööjõudu. Politsei-ja Piirivalveamet andis teada, et alates 1. novembrist 2019 hakkas kehtima uus Riigilõivuseaduse muudatus. Nimelt kõik Ukraina või Valgevene kodanikud, kes soovivad pikaajalist viisat, peavad taotlemise käigus maksma riigilõigu 80 eurot.